STRUCTURE OF SHOES

1. LEATHER: Soft premium leather.

2. UD GUARD: Protects against mud and water from seeping in.

3. INSOLE: Ergonomically designed to provide the highest comfort.

4. NON-WOVEN FABRICS: Provides smoothing fitting.

5. SPONGE: 4mm thickness. Absorbs impact and cushions feet.

6. MIDDLE SOLE: Designed to prevent distortion of the shoes.

7. OUTSOLE & HEEL: Made of durable EVA to resist wear. Heel has 10mm rubber top-piece for tougher resistance to wear.

Những kiểu giày mới nhất
Style - B26 - 8cm (3.2") OFF 15%
3,949,000 VNĐ
3,356,000 VNĐ
 
Pepple - C63 - 9cm (3.54") OFF 10%
3,800,000 VNĐ
3,420,000 VNĐ
 
Pursuit - H71 - 7cm (2.75") OFF 15%
3,800,000 VNĐ
3,230,000 VNĐ
 
Beetle - H26 - 7cm (2.75") OFF 10%
3,850,000 VNĐ
3,465,000 VNĐ
 
Great - C08_2 - 6.5cm (2.56") OFF 15%
3,549,000 VNĐ
3,018,000 VNĐ
 

Khách hàng mới

Đăng kí tài khoản

Bằng cách tạo tài khoản bạn sẽ có thể mua sắm nhanh hơn, cập nhật tình trạng đơn hàng, theo dõi những đơn hàng đã đặt.

Tiếp tục

Khách hàng cũ

Tôi là khách hàng cũ

Địa chỉ E-Mail:
Mật khẩu: Quên mật khẩu
Đăng nhập
© 2002 - 2012 Caodep.co