STRUCTURE OF SHOES

1. LEATHER: Soft premium leather.

2. UD GUARD: Protects against mud and water from seeping in.

3. INSOLE: Ergonomically designed to provide the highest comfort.

4. NON-WOVEN FABRICS: Provides smoothing fitting.

5. SPONGE: 4mm thickness. Absorbs impact and cushions feet.

6. MIDDLE SOLE: Designed to prevent distortion of the shoes.

7. OUTSOLE & HEEL: Made of durable EVA to resist wear. Heel has 10mm rubber top-piece for tougher resistance to wear.

Chính sách riêng tư

Guciano tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin được tập hợp trên trang web này nhằm mục đích như một đơn đặt hàng hoặc lời đề nghị mua hàng. Thông tin sẽ không được công khai tới bất kỳ cá nhân hoac công ty thứ ba nào khác. Thước đo độ bảo mật là sự đảm bảo tính an toàn cho thông tin của bạn. Những thước đo này bao gồm: Mã hóa thành mật mã SSL trên những máy chủ của chúng tôi và hệ thống an ninh thư tín PGP trên đường gửi. Bạn có thể yên tâm khi cung cấp những thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi!


Những kiểu giày bán chạy nhất
Nadia - S55 - 7cm (2.75'') off 60%
3,129,000 VNĐ
1,251,600 VNĐ
 
C28B- 6cm (2.4'')
3,900,000 VNĐ
 
Martino-D27W - 7cm (2.75'') OFF30%
3,339,000 VNĐ
2,337,300 VNĐ
 
Marzio - C17 - 7cm (2.75'') off 40%
2,919,000 VNĐ
1,751,400 VNĐ
 
Mokano - D49B - 6cm (2.4'') off 30%
3,129,000 VNĐ
2,337,300 VNĐ
 
Milano-D37 - 7cm (2.75'') OFF 30%
3,129,000 VNĐ
2,337,300 VNĐ
 
Những kiểu giày mới nhất
© 2002 - 2012 Caodep.co