STRUCTURE OF SHOES

1. LEATHER: Soft premium leather.

2. UD GUARD: Protects against mud and water from seeping in.

3. INSOLE: Ergonomically designed to provide the highest comfort.

4. NON-WOVEN FABRICS: Provides smoothing fitting.

5. SPONGE: 4mm thickness. Absorbs impact and cushions feet.

6. MIDDLE SOLE: Designed to prevent distortion of the shoes.

7. OUTSOLE & HEEL: Made of durable EVA to resist wear. Heel has 10mm rubber top-piece for tougher resistance to wear.

VẬN CHUYỂN VÀ CƯỚC PHÍ 

Khách hàng ở trong nước Mỹ sẽ nhận được giầy trong vòng từ 2-3 ngày và lệ phí vận chuyển là $10 USD.

Khách hàng ở Canada và Mexico sẽ nhận được giầy trong vòng từ 4-6 ngày và lệ phí vận chuyển là $20 USD.

Khách hàng ở các nước khác sẽ nhận được giầy trong vòng từ 6-9 ngày và lệ phí vận chuyển là $35 USD.

Khách hàng ở trong nước Việt Nam sẽ nhận được giầy trong vòng từ 2-3 ngày và miễm phí vận chuyển. Nếu các đại lý tại Sài Gòn va Hà Nội không còn hàng, chúng tôi sẽ gửi hàng trực tiếp từ Mỹ vể cho quý khách trong vòng từ 6-9 ngày.

  • Vì tình hình dịch bệnh nên vận chuyễn hàng sẽ thay đổi thời gian và cước phí 

Những kiểu giày bán chạy nhất
Nadia - S55 - 7cm (2.75'') off 60%
3,129,000 VNĐ
1,251,600 VNĐ
 
C28B- 6cm (2.4'')
3,900,000 VNĐ
 
Martino-D27W - 7cm (2.75'') OFF30%
3,339,000 VNĐ
2,337,300 VNĐ
 
Marzio - C17 - 7cm (2.75'') off 40%
2,919,000 VNĐ
1,751,400 VNĐ
 
Mokano - D49B - 6cm (2.4'') off 30%
3,129,000 VNĐ
2,337,300 VNĐ
 
Milano-D37 - 7cm (2.75'') OFF 30%
3,129,000 VNĐ
2,337,300 VNĐ
 
Những kiểu giày mới nhất
© 2002 - 2012 Caodep.co