Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

Guciano tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông tin được tập hợp trên trang web này nhằm mục đích như một đơn đặt hàng hoặc lời đề nghị mua hàng. Thông tin sẽ không được công khai tới bất kỳ cá nhân hoac công ty thứ ba nào khác. Thước đo độ bảo mật là sự đảm bảo tính an toàn cho thông tin của bạn. Những thước đo này bao gồm: Mã hóa thành mật mã SSL trên những máy chủ của chúng tôi và hệ thống an ninh thư tín PGP trên đường gửi. Bạn có thể yên tâm khi cung cấp những thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi!